Capels Belang
Voor lokale aandacht!

Capels Belang als vereniging.

Zoals bijna elke politieke partij is ook Capels Belang een vereniging. Een vereniging met een bestuur en met doelstellingen.

Op 15 september 2023 zijn de documenten ingediend bij de Kamer van Koophandel om Capels Belang wederom te registreren als vereniging. In beginsel is dit een vereniging zonder een door de notaris opgemaakte statutaire akte. Dit betekent dat de vereniging Capels Belang op dit moment een beperkte rechtsbevoegdheid heeft, maar wel is geregistreerd.

De eerste bestuurders van de vereniging zijn:

  • Cor Schaatsbergen
  • Gerard van den Akker

Het is de bedoeling om ook van Capels Belang een volledige vereniging met rechtsbevoegdheid te maken. Dat betekent statuten, huishoudelijk reglement, maar zeker ook leden.  U kunt nu al lid, donateur of actief lid worden. Samen maken we Capels Belang sterk, in het belang van Capelle.

Per november 2023 is er voor het beheer van de fractiegelden van de raadsfractie voor Capels Belang een stichting opgericht. Deze statuten van de stichting zijn bij de notaris Maes uit Vlaardingen gepasseerd en ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 92011896. De stichting is de houder van de bankrekening en legt over het gebruik van de fractie en opleidingsgelden die ontvangen worden van de gemeente jaarlijks verantwoording af aan de kascontrolecommissie van de gemeenteraad.

De bestuurder van deze stichting is Cor Schaatsbergen.


 
 
 
E-mailen
Bellen