Capels Belang
Voor lokale aandacht!

Wie is Capels Belang? 

Capels Belang is voortgekomen uit een samengaan van Burgerbelangen Capelle en Capels Belang/Solidair '93. Beide partijen zijn in 1994 vertegenwoordigd in de raad van Capelle aan den IJssel met gezamenlijk 3 zetels. Gedurende deze eerste raadsperiode van beide partijen is er nauw contact gezocht en onderhouden tussen de partijen wat er toe geleid heeft dat beide partijen als één partij onder de naam Capels Belang verder ging richting de verkiezingen van 1998.

De doelstelling van Capels Belang is vanaf het begin geweest om lokale politiek te bedrijven zonder "last" te hebben van regionale of landelijke partijpolitiek.

De verkiezingen van 1998 waren een succes voor Capels Belang. Met 7 zetels was Capels Belang de grote winnaar van deze verkiezingen en werd coalitiepartij.

Als lokale partij leverde Capels Belang Gerard van den Akker als wethouder in dit college. Daarmee was een nieuw tijdperk aangebroken waarbij vaste coalities die in Capelle aan den IJssel sinds de 2e wereldoorlog de coalitie vormden werden doorbroken. Lokaal in Capelle is sindsdien niet meer weg te denken.

Succes als nieuwe partij is mooi, echter bestendigheid is afhankelijk van elke nieuwe verkiezing. In die tijd was het Fortuynisme in opkomst en daar heeft bij de verkiezingen van 2002 Leefbaar Capelle goed van geprofiteerd met 6 zetels. Bij die verkiezingen verloor Capels Belang 4 van de 7 zetels. En met 3 zetels in de raad van Capelle aan den IJssel bleef Capels Belang de lokale gedacht met verve uitdragen. 

3 zetels was ook het resultaat bij de verkiezingen van 2006. In de periode 2006 - 2010 is Capels Belang begonnen als oppositie partij. Echter gaandeweg de periode brak het college en stapte de VVD uit het college. Capels Belang heeft toen het besluit genomen om de laatste periode van dit college nog als coalitiepartij aan te treden. Als wethouder heeft Cees van den Heuvel namens Capels Belang in het college zitting genomen.

Dit resultaat van 3 zetels uit 2006, heeft Capels Belang helaas niet weten vast te houden bij de verkiezingen van 2010. Dat was een teleurstellend resultaat van 1 zetel. Dit was reden voor het bestuur en de fractie van Capels Belang om aansluiting te zoeken bij Leefbaar Capelle. Het toenmalig raadslid Ton Lange (overleden augustus 2017) heeft daarna zich aangesloten bij de fractie van Leefbaar Capelle.

Cor Schaatsbergen heeft zich in die periode ook op de lijst van Leefbaar Capelle verkiesbaar gesteld en als eerstopvolgende op de lijst van Leefbaar Capelle heeft hij, na het overlijden van Ton Lange in  2017, weer zitting genomen in de raad van Capelle aan den IJssel.

Cor Schaatsbergen is van 2017 tot 16 september 2023 raadslid en ook fractievoorzitter geweest voor Leefbaar Capelle. Door bepaalde actoren in de partij kon hij zich niet langer verenigen met de partij Leefbaar Capelle en is hij op 16 september 2023 uit de partij gestapt.

Op dat moment heeft hij ook de oude naam Capels Belang weer aangenomen en de vereniging Capels Belang weer nieuw leven ingeblazen.

Capels Belang die toch voor een andere lokale politiek staat dan Leefbaar Capelle.

U bent van harte uitgenodigd om uzelf aan te sluiten bij Capels Belang


Het Logo van Capels Belang.

 

Het logo van Capels Belang is ook ontstaan uit het samengaan van 2 logo's. Het logo van Burgerbelangen Capelle bestond uit de gestileerde weergaven van de gemeente Capelle en vanuit Capels Belang/Solidair '93 is het schild met de bermen toegevoegd. Voor het gebruik van dit logo is destijds toestemming gevraagd aangezien het schild met de bermen het hoofdbestanddeel is van het wapen van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Het logo drukt op deze manier het lokale uit en de verbondenheid met de gehele gemeente en haar inwoners.

 
 
 
E-mailen
Bellen